Top Ad unit 728 × 90


Tạo chương trình C,C++ điều khiển LED cho RaspberryStep 1: Cài đặt Git core
Git là hệ thống lưu trữ mã, nơi bạn có thể lưu trữ và tạo phiên bản mã trực tuyến. Để sử dụng GIT bạn phải cài đặt Git core trong pi rapberry của bạn.
Lệnh Để cài đặt GIT Core.
sudo apt-get install git-core

Step 2: Download code từ git branch,
Một khi lõi GIT đã được cài đặt, bạn phải cài đặt nó tải về thư viện wiringPI từ git branch.
Command để tải về thư viện wiringPI:
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
Step 3: Build và cài đặt thư viện wiring pi 
Khi bạndownloadd xong vào thư mục wiringpi bằng lệnh
cd wiringPi
Sau đó chạy lệnh
./build

Step 4: Code chương trình. 
Mở text editor, ở đây mình dùng Nano, bạn có thể copy code dưới đây

#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>

int main (void)
{
  printf ("Raspberry Pi blink\n") ;
  if (wiringPiSetup () == -1)
    return 1 ;
  pinMode (0, OUTPUT) ;         // 

  for (;;)
  {
    digitalWrite (0, 1) ;       // On
    delay (500) ;               // mS
    digitalWrite (0, 0) ;       // Off
    delay (500) ;
  }
  return 0 ;

}
Step 4: Lưu, Thoát , Biên dịch và chạy
Lệnh compile
Sau khi biên dịch thành công các bạn có thể chạy

Video hướng dẫn

Tạo chương trình C,C++ điều khiển LED cho Raspberry Reviewed by Jacky on tháng 12 22, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by Cộng Đồng OpenCV © 2017
Edit bởi: Jacky Le | Youtube Channel: JACKY LE

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.