Top Ad unit 728 × 90


Nhận dạng bàn tay và cử chỉ sử dụng OpenCV

Chúng ta cần theo các bước chính dưới đây để thực hiện được bài toán Nhận dạng bàn tay và cử chỉ sử dụng OpenCV
Quy trình nhận dạng:1. Lấy nguồn ảnh
2. Nhận dạng khuôn mặt
3. Lấy đặc điểm của màu da và xóa vùng khuôn mặt
4. Nhận dạng bàn tay


Bước 1Face Detect: sử dụng Haar Cascades 
facecad.detectMultiScale(frame_gray, faces, 1.1, 2, 0 | CV_HAAR_SCALE_IMAGE, cv::Size(30, 30));
for (int i = 0; i < faces.size(); i++) //consider the first face
{
cv::Point center(faces[i].x + faces[i].width*0.5, faces[i].y + faces[i].height*0.5);
maxareai = (faces[i].area() > maxarea) ? i : maxareai;
maxarea = (faces[i].area() > maxarea) ? faces[i].area() : maxarea;
ellipse(myframe, center, cv::Size(faces[i].width*0.5, faces[i].height*0.5), 0, 0, 360, cv::Scalar(255, 0, 255), 4, 8, 0);
}

Tài liệu tham khảo : Xem Tài Liệu
Video tham khảo: Xem Video

Bước 2: Lấy màu da và xóa vùng khuôn mặt
Bước 3: Nhận dạng bàn tay và cử chỉ
Source Code: xem dưới video trên kênh youtube.
Video://Ủng hộ kênh và admin subscribe/đăng ký kênh youtube: https://www.youtube.com/user/jackyltle?sub_confirmation=1 
Nhận dạng bàn tay và cử chỉ sử dụng OpenCV Reviewed by Jacky on tháng 12 28, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by Cộng Đồng OpenCV © 2017
Edit bởi: Jacky Le | Youtube Channel: JACKY LE

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.