Top Ad unit 728 × 90


Sử dụng QT Creator để tạo giao diện1. Giới thiệu

2. Widget và cơ chế Signal-Slot
Widget là các thành phần giao diện, ví dụ như Button, Label, Image, List, Dialog...
Signal-Slot là cơ chế tương tác giữa các đối tượng widget với nhau, ví dụ như khi bấm vào một "Button A" thì một "Dialog B" được pop-up lên, khi đó giữa hai đối tượng phải được khai báo một cơ chế signal-slot giữa chúng.

3. Lập trình giao diện với QT Creator
Có rất nhiều tutorial trên youtube.com hướng dẫn chi tiết lập trình giao diện với QT Creator:
C++ QT Programming
C++ QT Tiếng Việt

Về cơ bản thì cần nắm được cách sử dụng các widget, cách tương tác giữa các thành phần widget, và nâng cao hơn là lập trình các tính năng về mạng (network, webkit), multimedia, ...

Ví dụ: Viết chương trình thực hiện các phép tính +, -, x, / hai số hạng.Link Source code
Sử dụng QT Creator để tạo giao diện Reviewed by Jacky on tháng 12 29, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by Cộng Đồng OpenCV © 2017
Edit bởi: Jacky Le | Youtube Channel: JACKY LE

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.